System đơn giản #4 (1-2-3 Swings) – Viet Trader

Hệ thống này dựa trên nguyên tắc xác định các mức hỗ trợ và kháng cự và giao dịch khi mức kháng cự hoặc hỗ trợ bị phá vỡ.

Hệ thống giao dịch này chỉ cần đồ thị và không giới hạn cặp tiền, khung thời gian.

Nguyên tắc mở giao dịch :khi giá vượt qua “đường trục” (đường nét đứt ở hình bên dưới) được kẻ bằng cách sử dụng đỉnh/đáy trước đó và đóng bên trên (đối với xu hướng lên) hoặc bên dưới (đối với xu hướng xuống) thì tiến hành mở giao dịch BUY/SELL

Nguyên tắc đóng giao dịch : không đặt. Tuy nhiên, để xác định điểm đóng giao dịch bạn có thể sử dụng Fibonacci hoặc có thể đo khoảng cách giữa điểm 2 và điểm 3.

Bổ sung : bạn có thể thêm công cụ MACD (12,26,9). Hãy xem nguyên tắc mở một giao dịch SELL :

Khi đường MACD cắt nhau hướng xuống, bạn sẽ chờ dạng 1-2-3 hình thành. Khi giá bắt đầu “tấn công” đường trục thì bạn hãy kiểm tra xem MACD vẫn còn trong xu hướng SELL hay không (02 đường MACD hướng xuống). Khi giá đóng bên dưới đường trục thì tiến hành mở giao dịch SELL.

Cùng đồ thị trên nhưng thêm đường MACD (12, 26, 9).

Ưu điểm : 100% cho lợi nhuận.

Nguyên tắc đóng giao dịch bổ sung : sử dụng công cụ Fibonacci Expansion (FE). Khi sử dụng Fibonacci Expansion trên đồ thị, bắt đầu với điểm 1, sau đó kéo FE chạm tất cả các điểm 1-2-3 (đường đỏ trong hình bên dưới). Mục tiêu thu lợi nhuận của bạn sẽ là mức Fibonacci Expansion 161.8.

Đường Stochastis được thêm vào chỉ để bạn dễ thấy các đỉnh/đáy và không phải khó nhọc trong việc xác định các điểm 1-2-3.

Biên dịch: Pinkrose

forvntraders.com

via System đơn giản #4 (1-2-3 Swings) – Viet Trader.

Advertisements

Posted on February 1, 2012, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: