Kính gửi số đông

Nếu như người kinh doanh có câu khách hàng bao giờ cũng đúng và lấy nó làm tiêu chí để tồn tại, thì tôi cũng không bao giờ phản đối. Nhưng may quá, tôi lại không phải người bán hàng. Hay đúng hơn, tôi là người bán một thứ hơi đặc biệt đó là tâm hồn mình. Cho nên tôi nghĩ rằng số đông cũng thiếu gì lúc sai. Tôi cho rằng, một trong những nguyên tắc sai lầm của nền giáo dục chúng ta là dạy dỗ một đứa bé từ lớp một luôn luôn phải tôn trọng tập thể. Những đứa bé của chúng ta lúc nào cũng bị nhắc nhở là làm việc này việc nọ có được chung quanh chấp nhận hay không. Đáng ra chúng ta phải giáo dục trẻ em một điều là những hành động của nó, những suy nghĩ của nó có khác biệt hay không. “Khác biệt hay là chết”. Câu nói đấy không phải là một khẩu hiệu, cũng không phải là một lời nói cho oai. Đấy là một sự thực. Đừng sợ những hậu quả mà sự khác biệt gây ra. Nếu có, nó cũng nhỏ hơn hậu quả mà sự giống nhau gây ra rất nhiều.

(Phỏng vấn Lê Hoàng)

 

Advertisements

Posted on December 7, 2011, in Uncategorized. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: